Πενήντα μουσουλμανικές χώρες ανακηρύσσουν την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης

Οι ηγέτες περισσότερων από 50 μουσουλμανικών χωρών που συμμετείχαν σε σύνοδο κορυφής στην Κωνσταντινούπολη κάλεσαν σήμερα τη …

Source: Πενήντα μουσουλμανικές χώρες ανακηρύσσουν την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα της Παλαιστίνης

Advertisements